ultradźwięki

Ultradźwięki to drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczajacej granicę słyszalności ucha ludzkiego (powyżej 20kHz).

Aparaty do ultradźwięków, to układy drgające, które przenoszą drgania na inne cząstki i tak powstaje fala drgań. Jednym z najistotniejszych efektów jakie ona wywołuje w organiźmie jest powstanie ciśnienia. Na komórkę ustroju ludzkiego fala o natężeniu 2 W/cm2 i częstotliwości 800 kHz wywiera ciśnienie rzędu 101,3 kPa. Owe wahania ciśnienia są główną składową mechanizmu leczniczego działania ultradźwiękami, nazywa się ten efekt mikromasażem tkanek.

Podczas zabiegu występują:

  • efekt termiczny
  • powierzchowne i głębokie rozszerzenie naczyń krwionośnych, wytwarza sie ciepło endogenne (w głębi tkanek), co niesie za sobą faktyczne działanie ciepła na duże grupy mięśniowe i mięśnie głęboko położone oraz działanie na stawy,ścięgna,więzadła.
  • efekt mechaniczny – jest wytwarzany przez falę ultradźwiękową, która wywołuje głęboki i powierzchowny mikromasaż tkanek, przyśpieszając procesy dyfuzji i resorpcji – ma to główne zastosowanie przy leczeniu stanów pourazowych tj. krwiaki, obrzęki, wysięki, bliznowce.
  • efekt biologiczny – to głównie zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych, wytwarzanie substancji przeciwbólowych i przeciwzapalnych.


Wskazania do terapii ultradźwiękami:

  • Choroby narządu ruchu: objawowe zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające kręgosłupa i stawów obwodowych, stany pourazowe tj.: naciągnięcia, stłuczenia, krwiaki, skręcenia i ich powikłania, złamania (świeże, opóźniony zrost kostny, stawy rzekome); zespół Sudecka, choroby ścięgien pochewek ścięgnistych, powięzi tj.: zapalenie ścięgna Achillesa, rozcięgna podeszwowego, choroba Dupuytrena – bliznowacenie rozcięgna dłoniowego, zespoły przeciążeniowe nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramieniowej. – Choroby skóry i tkanki podskórnej: blizny, bliznowce, trudno gojące się rany, owrzodzenia.
  • Choroby układu nerwowego: rwa kulszowa, nerwoból nerwu trójdzielnego, zespół bolesnego barku i łokcia, bóle po amputacjach, dystrofia mięśniowa postępująca.
  • Układowe choroby tkanki łącznej: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (poza okresami zaostrzeń).